Autopromocja:
Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostało
Można zgłosić jeszcze 2000 osób
Rejestracja patroli na Wędrowniczą Watrę 2019

Wspaniale, że chcesz dołaczyć do największego wędrowniczego wydarzenia! Razem stworzymy prawdziwe wędrownicze święto!

Masz pytania? Wątpliwości? Coś nie działa? Napisz do nas: watra@zhp.pl


Liczba członków patrolu łącznie z patrolowym i opiekunem. Na końcu formularza zostaniesz poproszony/poproszona o ponowne podanie liczby członków patrolu, by uniknąć błędu.
W przypadku patrolu mieszanego podaj przydział patrolowego/patrolowej
W przypadku patrolu mieszanego podaj przydział patrolowego/patrolowej
Na samym dole formularza zostaniesz poproszony/poproszona o potwierdzenie adresu e-mail
Wpisz w formacie RRRR-MM-DD
W przypadku gdy drużynowy/drużynowa (patrolowy/patrolowa) nie jest opiekunem/opiekunką
Wpisz w formacie RRRR-MM-DD
Dokument opisujący pole służby podejmowanej przez drużynę (patrol) zgodnie z wytycznymi opisanymi w poradniku programowym. Nazwa pliku powinna mieć formę: nazwa patrolu_służba
Konspekt proponowanych zajęć w pierwszym wybranym obszarze opracowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w poradniku programowym. Nazwa pliku powinna mieć formę: nazwa patrolu_nazwa obszaru tematycznego, np. drużyna wędrownicza_pasja
Konspekt proponowanych zajęć w drugim wybranym obszarze opracowany zgodnie z wytycznymi opisanymi w poradniku programowym. Nazwa pliku powinna mieć formę: nazwa patrolu_nazwa obszaru tematycznego, np. drużyna wędrownicza_pasja
Zgłaszając się na Wędrowniczą Watrę 2019, zobowiązujecie się do wzięcia udziału w obozie wędrownym Waszej drużyny lub w jednej z tras wyłonionych w konkursie. Zachęcamy Was do organizacji obozu i prosimy o wstępną deklarację.
Czy chcesz zaprosić na swój obóz wędrowny patrol skautów z zagranicy, który zgłosi się do udziału w Wędrowniczej Watrze 2019 i razem z nimi go współorganizować? Drużyna będzie także patrolem partnerskim dla skautów podczas zlotu Wędrowniczej Watry 2019.

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl